Dwie gminy apelują o remont drogi powiatowej Wińsko-Żmigród

3
2282
Fot. www.kurierlubelski.pl

Dwie gminy – Wińsko i Żmigród połączyły siły, aby wspólnie walczyć o remont drogi powiatowej (1274 D z odnogą 1273 D do Białkowa) łączącej te dwie miejscowości. Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica oraz Burmistrz Robert Lewandowski wystosowali pismo do zarządów powiatów Wołowskiego i Trzebnickiego w tej sprawie.

We wspólnym dokumencie jest zawarty apel, aby „obydwa powiaty zawarły porozumienie o złożeniu wspólnego wniosku do nowego programu rządowego, który promuje drogi łączące gminy i powiaty, mające znaczny wpływ na jakość funkcjonowania i rozwój społeczności lokalnych. Dofinansowanie, zgodnie z zapowiedziami, może wynosić do 80% całkowitych kosztów remontu. Droga powiatowa 1274 D, 1273 D spełnia wszystkie warunki tego programu.

O RZĄDOWYM PROGRAMIE PISALIŚMY TUTAJ [POCZYTAJ]

Dodatkowo stanowi ona dojazd do Białkowa z zabytkowym kompleksem pałacowo – parkowym, należącym do Uniwersytetu Wrocławskiego. Środki unijne na rewitalizację tego kompleksu zostały Uniwersytetowi przyznane i prace remontowo-adaptacyjne rozpoczną się w 2019 roku. Powstanie tam europejskie Centrum Edukacji Astronomicznej. Do tego centrum zjeżdżać będą grupy turystów, studentów i uczniów właśnie od S5. Stąd dla obu gmin sprawa remontu drogi jest bardzo ważna, a wierzymy, że także dla obu powiatów, co najmniej istotna”.

PRZECZYTAJ APEL GMINY WIŃSKO ODNOŚNIE REMONTU DROGI 1274 D

Warto podkreślić, że droga powiatowa (ok 20 km wymagających gruntownego remontu) istnieje i jej remont nie wymaga pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Wymagana jest jedynie dokumentacja koncepcyjno–opisowa i zgłoszenie. Prace nad niezbędnymi dokumentami nie są więc ani czasochłonne, ani kosztowne.

PRZECZYTAJ APEL GMINY ŻMIGRÓD ODNOŚNIE REMONTU DROGI 1274 D

Wspólna inicjatywa gmin Wińsko oraz Żmigród daje nadzieję na realny remont drogi, która z jednej strony łączy DK36 i gminę Wińsko z trasą S5 do Wrocławia i Poznania, z drugiej stanowi połączenie ze Żmigrodem przez DK36 do trasy S3.

We wtorek 15 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Miejmy nadzieję, że apel nie pozostanie bez odzewu, a inwestycja rozpocznie się zgodnie z oczekiwaniami przede wszystkim mieszkańców obu gmin oraz powiatów. Do tej sprawy będziemy powracać.