Dzień Sołtysa – świętowanie i życzenia od wójt gminy Wińsko

1
1544

11 marca przypada Dzień Sołtysa. Funkcja sołtysa istnieje od średniowiecza. Na przestrzeni wieków ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa. Urząd sołtysa został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który reprezentował interesy feudalnego pana.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) albo przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

Według danych z 31 grudnia 2010 r. w Polsce było 40,3 tys. sołtysów, z których 30,7% stanowiły kobiety. Według stanu w dniu 31 grudnia 2011 roku w Polsce było 40 540 sołectw.

Od 2002 „Gazeta Sołecka” organizuje ogólnopolski konkurs Sołtys Roku.

Z okazji Dnia Sołtysa, wójt gminy Wińsko Jolanta – Krysowata Zielnica złożyła wszystkim sołtysom życzenia:

Sołtysom gminy Wińsko w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zadowolenia z realizacji ich misji społecznej, docenienia przez mieszkańców i rozwoju dla Waszych sołectw.

Obyście nigdy nie zwątpili, że Wasza działalność jest ważna, a praca doceniana.

Pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Radości z dzieci i wnuków, wsparcia od współmałżonków.

Szczęścia, zdrowia i radości na co dzień.

Wójt Jolanta Krysowata – Zielnica

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz

Prezes Ryszard Bielecki

Inspektor Paulina Rudnicka