Gmina dofinansuje remont drogi nr 1275D w Węgrzcach

3
1544

25 marca mieszkańcy m.in. Węgrzc spotkali się z Wójt gminy Wińsko Jolantą Krysowatą – Zielnica oraz starostą powiatu wołowskiego Januszem Dziarskim w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1275D. Spotkanie zgromadziło bardzo dużo osób, były pytania oraz dyskusja. Wójt gminy Wińsko złożyła publicznie deklarację udzielenia pomocy finansowej powiatowi wołowskiemu na przebudowę drogi nr 1275D.

Wypowiedziane słowo zostało dotrzymane i 27 marca br. na Sesji Rady Gminy Wińsko Jolanta Krysowata – Zielnica złożyła projekt uchwały, zakładający przeznaczenie na remont do 150 tys. zł brutto (z zaznaczeniem, że z kwotą nie większą niż 50% wartości inwestycji). Radni podczas sesji przyjęli projekt jednogłośnie (14 głosów za).