Komunikat PSSE w Wołowie z piątku 17 kwietnia z godz. 7.50

0
516
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że od dnia 17.04.2020r. kwarantanną objęto funkcjonariuszy i pozostałych pracowników Komendy Powiatowej Policji
w Wołowie, w związku ze stwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2
u kilku pracowników Policji.

Sytuacja epidemiologiczna jest  na bieżąco monitorowana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest  325 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 104 osoby
Gmina Wińsko 38 osób
Gmina Wołów 183 osoby

Spośród wszystkich 325 osób objętych kwarantanną, 185 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  37, w tym 6 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 23 osoby, w tym hospitalizowanych 5, ozdrowieńców 1
Gmina Wołów 10 osób, w tym hospitalizowanych 1

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 1.Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 95 osób