Komunikat PSSE w Wołowie z środy 22 kwietnia z godz. 21:15

0
853
www.pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że od dnia 17.04.2020r. kwarantanną objęto funkcjonariuszy
i pozostałych pracowników Komendy Powiatowej Policji
w Wołowie, w związku ze stwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2
u kilku pracowników Policji.

Sytuacja epidemiologiczna jest  na bieżąco monitorowana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest  451 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 102 osoby
Gmina Wińsko 63 osoby
Gmina Wołów 286 osób

spośród wszystkich 451 osób objętych kwarantanną, 386 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  40, w tym 7 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 23 osoby, w tym hospitalizowanych 5, ozdrowieńców 1
Gmina Wołów 13 osób, w tym hospitalizowanych 2

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 1.

Nadzorem epidemiologicznym objęte są 93 osoby.