Komunikat PSSE w Wołowie z wtorku 21 kwietnia z godz. 20.00

0
822
www.pixabay.com
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że od dnia 17.04.2020r. kwarantanną objęto funkcjonariuszy  i pozostałych pracowników Komendy Powiatowej Policji  w Wołowie, w związku ze stwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u kilku pracowników Policji.
Sytuacja epidemiologiczna jest  na bieżąco monitorowana.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie informuje, że na terenie powiatu wołowskiego kwarantanną objętych jest  477 osób, w tym:
Gmina Brzeg Dolny 112 osób
Gmina Wińsko 66 osoby
Gmina Wołów 299 osoby

Spośród wszystkich 477 osób objętych kwarantanną, 412 osób odbywa kwarantannę na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2  40, w tym 7 osób jest hospitalizowanych:
Gmina Brzeg Dolny 23 osoby, w tym hospitalizowanych 5, ozdrowieńców 1
Gmina Wołów 13 osób, w tym hospitalizowanych 2

Gmina Wińsko 4 osoby, w tym hospitalizowanych 0, ozdrowieńców 1.Nadzorem epidemiologicznym objęte są 122 osoby.