Można pozyskać ogromne pieniądze z Unii Europejskiej. Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy

0
715
Mat. UG Wińsko

Do 9 października 2020 r. można składać formularze wniosków do unijnych projektów.
Informacja Urzędu Gminy w Wińsku.

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac dot. przygotowania do nowego okresu Programowania Unii Europejskiej 2021 – 2027 gminy tworzące Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego (IITSW) przystąpiły do opracowania dokumentu programowego na lata 2021-2027, którego ważnym elementem będą projekty.

Z tego powodu Komitet Sterujący IITSW określił propozycje alokacji o jaką będzie się ubiegał w związku z realizacją Instrumentu oraz podział tej alokacji na poszczególne gminy. W przypadku gminy Wińsko całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie

 

36.774.796,00 zł.

Dlatego też zapraszamy podmioty realizujące inicjatywy rozwojowe na terenie naszej gminy do złożenia propozycji projektów, które następnie zostaną ocenione przez pracowników Urzędu Gminy w Wińsku w zakresie możliwości ich kwalifikacji do dalszych prac. Złożenie formularza wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania oraz włącznie projektu do dokumentu programowego IITSW.

Propozycję projektów należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu, który zostanie Państwu udostępniony przez p. A. Piotrowską a.piotrowska@winsko.pl 71 380 42 12  lub który można pobrać TUTAJ.

Na adres mailowy prosimy o przesłanie pliku w formie edytowanej, a także o złożenie  podpisanego dokumentu w originale do Urzędu Gminy.

Propozycje projektów należy składać w terminie do 09.10.2020 r. do godz. 12.00. Propozycje projektów złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacji w zakresie przedmiotowej sprawy udziela p. A. Piotrowska a.piotrowska@winsko.pl 71 380 42 12 w godzinach 8.00-15.00.