Nowa Rada Społeczna przy SP ZOZ Wińsko

0
1339
Fot. mapy.google.pl

Agnieszka Okienko z Głębowic, Lech Pawłowski z Krzelowa i Ryszard Kisielewicz z Wińska to troje przedstawicieli społeczności lokalnych, zaproponowanych przez wójt, a zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy, w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku (SP ZOZ Wińsko).

Przedstawicielem Wojewody w tej radzie jest, tak jak poprzednio, Adam Grabowski. Przewodniczącą Rady jest, zgodnie z ustawą, wójt Jolanta Krysowata-Zielnica.

– Mam nadzieję, że Rada w nowym składzie będzie mi pomagać w prowadzeniu i rozwijaniu naszej gminnej służby zdrowia – podkreśla Elżbieta Magda, dyrektor SP ZOZ Wińsko. – W tak rozległej obszarowo, ale niewielkiej pod względem liczby mieszkańców gminie mamy aż trzy ośrodki zdrowia. Cieszę się, że nowi członkowie Rady pochodzą właśnie z tych miejscowości, w których te przychodnie się mieszczą. To godna i właściwa reprezentacja. Liczę na ich wsparcie – dodaje Elżbieta Magda.

Rozmawiali o służbie zdrowia na Dolnym Śląsku

Rada Społeczna jest organem wspierającym, konsultacyjnym, opiniującym i oceniającym funkcjonowanie samorządowej służby zdrowia.