Nowe rachunki bankowe w gminie Wińsko

0
2049

Od 1 stycznia 2020 r. w gminie Wińsko obowiązują nowe rachunki bankowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Poniżej szczegółowa tabela:

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW URZĄD GMINY WIŃSKO
47 9598 0007 0100 0172 2001 0143 DOCHODY
39 9598 0007 0100 0172 2001 0190 WYDATKI
90 9598 0007 0100 0172 2001 0145 ODPADY
36 9598 0007 0100 0172 2001 0147 DEPOZYTY
JEDNOSTKI
93 9598 0007 0158 2640 2001 0013 GOPS – DOCHODY
07 9598 0007 0158 2640 2001 0009 GOPS – WYDATKI
97 9598 0007 0100 0941 2001 0101 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
53 9598 0007 0158 2552 2001 0004 GMINNY OŚRODEK KULTURY
WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW SZKOŁY
GOSTiR
78 9598 0007 0159 1219 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY
ŻŁOBEK
16 9598 0007 0159 1222 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
06 9598 0007 0159 1235 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY
22 9598 0007 0159 1235 2001 0004 DOCHODY WŁASNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁĘBOWICACH
31 9598 0007 0159 1251 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY
47 9598 0007 0159 1251 2001 0004 DOCHODY WŁASNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W ORZESZKOWIE
21 9598 0007 0159 1264 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY
10 9598 0007 0159 1264 2001 0005 DOCHODY WŁASNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZELOWIE
47 9598 0007 0100 0909 2001 0101 RACHUNEK PODSTAWOWY
63 9598 0007 0100 0909 2001 0104 DOCHODY WŁASNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŃSKU
93 9598 0007 0159 1248 2001 0001 RACHUNEK PODSTAWOWY
12 9598 0007 0159 1248 2001 0004 DOCHODY WŁASNE – STOŁÓWKA