Nowe stawki za śmieci z ulgą

0
100

Radni Rady Gminy Wińsko przyjęli nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.
Obecnie wynoszą odpowiednio:
23 zł/os za śmieci segregowane
21 zł/os za śmieci segregowane, jeśli kompostuje się odpady bio (2 zł ulgi)
80 zł/os kara za brak segregacji

Podczas dyskusji na temat stawek przypomniano, że gminy nie mogą „zarabiać” na śmieciach, ale nie mogą także dokładać pieniędzy z budżetu na gospodarkę odpadami. Wójt Gminy Wińsko zaznaczyła, że na podwyżkę opłat miał wpływ wzrost płacy minimalnej, który pociągnął za sobą większe koszty pracy.
Radni poparli propozycję Pani Wójt, aby zachować 2-złotową ulgę dla osób, które nie oddają odpadów bio, a kompostuje je we własnych kompostownikach.

Należy przypomnieć, że tzw. segregacja jest obowiązkowa. Do zwykłych czarnych kubłów i worków mogą trafiać tylko te odpadki, których nie da się rozdzielić.