Odbiór drogi powiatowej w Węgrzcach

0
1117

Ponad 800 metrów nowej drogi w Węgrzcach. Niektórzy powiedzą – tylko tyle. Na początku sierpnia br. powiat wołowski ogłosił przetarg na remont tej nawierzchni. 21 października 2019 r. nastąpił odbiór inwestycji.

Prace remontowe objęły frezowanie nawierzchni i wylanie nowego asfaltu, wykonanie utwardzonego pobocza z pozyskanych frezowin oraz oczyszczenie studzienek i przykanalików.

Czytaj więcej: Gmina dofinansuje remont drogi w Węgrzcach

Pomimo tego, że droga jest powiatowa, to gmina Wińsko dołożyła się po połowie do tego remontu. – Dziękujemy staroście Januszowi Dziarskiemu za to, że dał się na tą inwestycję nam namówić – mówi Jolanta Krysowata – Zielnica. Przypomnijmy, że gmina Wińsko znalazła się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i będzie budować lub remontować tylko drogi gminne. A co z powiatowymi? To pytanie dalej pozostaje bez odpowiedzi.