OSP Orzeszków otrzyma nowy wóz strażacki

0
1302

Poświęcają swój czas, ryzykując zdrowie i życie, aby ratować ludzi i dobytek. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Teraz będą mogli nieść pomoc wykorzystując najnowszy sprzęt. Strażacy z OSP Orzeszków dzięki staraniom gminy Wińsko otrzymali łącznie 760 tyś. zł. na zakup nowego wozu strażackiego.

Nasz wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. Z naszego budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 200 tyś. zł. – mówi wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata – Zielnica.

Fot. fb.com

Dotacja z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 260 tyś. zł., z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji również 260 tyś. zł. Z budżetu województwa dolnośląskiego strażacy otrzymali 40 tyś. zł.

Kwota, którą dysponujemy pozwoli nam na zakup nowoczesnego i w pełni wyposażonego wozu strażackiego dla OSP Orzeszków. Dzięki temu jeszcze bardziej zwiększymy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy – dodaje Jolanta Krysowata – Zielnica.

Gmina Wińsko w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej!