Placówka pocztowa zmieni swoją siedzibę

1
1263
Fot. wikimedia.org

Poczta przy ul. Piłsudskiego 21 w Wińsku zmieni swoją lokalizację. Nowa siedziba placówki przeniesie się na pl. Wolności 13 na parter, (budynek w którym mieści się ośrodek zdrowia i GOPS) w pomieszczeniach użytkowych stanowiących własność gminy.

W wyniku przetargu jako Najemcę zespołu pomieszczeń użytkowych o pow. 41,79 m2 położonych w Wińsku przy pl. Wolności 13, usytuowanych na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 832, AM-5 o pow. 0,18 ha, w obrębie Wińsko, na okres 10 lat wyłoniono: Poczta Polska S.A. Region Pionu Infrastruktury we Wrocławiu Awicenny 21, 50 – 900 Wrocław.

Zmiana siedziby nastąpi po przystosowaniu pomieszczeń użytkowych na potrzeby placówki pocztowej.

Bezpłatny gabinet dentystyczny dla uczniów z Gminy Wińsko