Ponad 28 tys. zł dla szkół z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

0
970
Facebook SP Wińsko

Jak wyjaśnia Monika Myrdzio, kierownik referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to Rządowy projekt kierowany do szkół podstawowych, w grudniu 2019r.
Gmina Wińsko złożyła do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie na zakup książek do szkolnych bibliotek. Ogromnie się cieszymy, że wszystkie nasze cztery szkoły podstawowe otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 28 100 zł z czego 22 480 zł stanowić będzie sama dotacja. Należy pamiętać, że proponowane przez szkoły działania to nie tylko zakup interesujących książek, ale przede wszystkim szereg aktywnych działań szkolnej biblioteki skierowanych na współprace ze środowiskiem lokalnym i przede wszystkim z Gminną Biblioteką Publiczną. Dziękuję za zaangażowanie szkół w tworzenie wniosku i zapraszam do realizacji planowanych działań, o których będziemy Państwa informować na naszych gminnych portalach – zapewnia Monika Myrdzio.
Na stronie Kuratorium Wrocław czytamy, że „Dofinansowanie
na wsparcie szkolnych bibliotek i bibliotek publicznych w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało przyznane 180 placówkom”.
Wśród nich znalazły się 4 (wszystkie) szkoły gminy Wińsko: Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, Szkoła Podstawowa w Wińsku, Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach.

Na co, między innymi, zostaną przeznaczone pieniądze?

Każda ze szkół przygotowała plan, na co chciałaby wydać pieniądze. Najwięcej potrzeb, które zgłoszono to: zakup książek – dla konkretnej grupy wiekowej lub na przykład nowości wydawniczych, organizacja różnych przedsięwzięć (chociażby „Narodowego Czytania”,), współpraca z innymi bibliotekami, przeprowadzenie i pokazanie efektów wielu projektów, uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek (w tym dla uczniów słabosłyszących, autystycznych i z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie), organizacja pasowania pierwszoklasistów na czytelnika i konkursu na znajomość bajek, wzbudzanie w początkujących czytelnikach pasji obcowania z książkami, – udział w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez EMPIK, pt. :”Tysiąc powodów, by czytać”; spotkania autorskie, a także aktywne włączanie się w organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Krzelowie  i Wińsku koncerty, spotkania, prelekcje, wycieczki, pikniki i inne wydarzenia popularyzujące czytelnictwo. To oczywiście tylko niektóre planowane działania.

Więcej o programie i wyniki konkursu dostępne są tutaj:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-przyznane-dofinasowanie/