Próbne egzaminy ósmoklasistów

0
755
Fot. fb/Zespół Szkół Publicznych Wińsko

Próbne egzaminy ósmoklasisty rozpoczęły się 18 grudnia, i potrwają do 20 grudnia. Należy jednak zaznaczyć, że są to testy dobrowolnie organizowane przez szkoły. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla też, że wystawianie uczniom jakichkolwiek ocen cząstkowych na podstawie wyników egzaminów jest nieuzasadnione. W Wińsku do egzaminów przystąpiło kilkudziesięciu uczniów.

18 grudnia uczniowie pisali test z języka polskiego, w środę 19 grudnia podejdą do zadań z matematyki, a w czwartek 20 grudnia z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Próbne egzaminy ósmoklasisty są przeprowadzane w szkołach dobrowolnie.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydowały się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych, 20 grudnia 2018 r. po godz. 15.00. – Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi – mówił Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów. Przypomnijmy, że to pierwszy raz, kiedy uczniowie podchodzą do próbnego egzaminu ósmoklasisty od czasu wprowadzenia reformy edukacji. Ma to pozwolić szkołom lepiej przygotować się do egzaminów właściwych, które będą miały miejsce w terminach 15-17 kwietnia 2019 roku.

źródło: dziennikzachodni.pl