Program Czyste powietrze dla właścicieli domów jednorodzinnych

0
2085

W ubiegłym roku gmina Wińsko wzięła udział w programie wymiany pieców, pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” wprowadzonym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 r. WFOŚiGW. Celem programu było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza – pochodzących z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, w niskoefektywnych instalacjach starej generacji tj.: w domowych piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach. Ponadto realizacja programu zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii cieplnej.

Poziom dofinansowania dla mieszkańców wynosił: do 50 % kosztów kwalifikowanych, przy ich górnych limitach: dla domu jednorodzinnego 20.000,00 zł, dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 14.000,00 zł, a w przypadku kotłowni wspólnej 8.000,00 zł na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni.

Program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” zlikwidował w gminie Wińsko stare piece w 17 budynkach mieszkalnych, łącznie 22 stare kotły węglowe, na rzecz zakupu i montażu 12 nowoczesnych kotłów węglowych spełniających wymagania 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 i 5 kotłów na biomasę, dodatkowo w jednej z nieruchomości zamontowano pompę ciepła.

Dzięki wymianie kotłów w Gminie Wińsko zredukowano emisję: PM 10 o 0,558 [Mg/rok], PM 2,5 o 0,502 [Mg/rok], CO2 o 78,974 [Mg/rok], Benzo(a)piren o 0,809 [kg/rok], SO2 o 1,774 [Mg/rok], Nox o 0,041 [Mg/rok].

Całkowity koszt zadania wyniósł 282 280,42 zł., a dofinansowanie wyniosło 135 301,00zł.

– Mieszkańcy coraz częściej pytają, czy w tym roku znowu będziemy pośredniczyć w wymianie pieców – informuje Mariola Kauf z referatu Ochrony Środowiska UG. – Otóż nie, ponieważ ten program został zastąpiony przez nowy program rządowy „Czyste powietrze”, o wiele bardziej korzystny dla mieszkańców. Pozwala on wymieniać nie tylko piece, ale i okna, ocieplać ściany, remontować dachy itp. Tu już gmina nie może pośredniczyć, taka decyzja zapadła na szczeblu rządowym. Warto spróbować, pomoc jest o wiele większa i kompleksowa. Można dostać od 30% kosztów kwalifikowanych wzwyż (zależnie od dochodów), a na resztę dostać 2-3% pożyczkę.

Kolejny krok w sprawie przyłączenia gminy Wińsko do powiatu lubińskiego

– Program Czyste powietrze ma, z naszego punktu widzenia, tylko jedną zasadniczą wadę. Dotyczy wyłącznie domów jednorodzinnych. Gdyby o dofinansowanie mogły starać się wspólnoty mieszkaniowe, moglibyśmy zlikwidować stare piece w kamienicach, ocieplić i położyć nowe elewacje na ścianach, wyremontować dachy. Niestety, przynajmniej jak na razie, jest to niemożliwe – podkreśla wójt J. Krysowata – Zielnica.

Właściciele domów jednorodzinnych muszą składać wnioski do programu Czyste powietrze bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem strony internetowej lub osobiście.

Wszelkie informacje i wzór wniosku znajdują się również na  stronie WFOŚiGW oraz pod nr telefonu (71) 333 09 40, (71) 332 37 76 i 667 670 046.