Rekordowe kwoty na drogi gminne

0
1359

Nowy program rządowy Fundusz Dróg Samorządowych dotyczy tylko gmin i powiatów. Nie ma ograniczeń (jak w poprzednich programach) ilości zgłaszanych do programu dróg, a jedynie ich wartość. Pamiętać należy, że gminy mogą składać wnioski tylko na drogi gminne, a powiaty na powiatowe.

Uprzedzam pytania, dlaczego nie złożyliśmy np. na Smogorzów – Smogorzówek czy Wińsko – Jemielno, Głębowice -Wołów lub Wińsko do S5 – wyjaśnia pani wójt. – Otóż na te drogi może składać wnioski tylko powiat. I złożył, ale na niespełna kilometr przez teren zabudowany wsi Białawy i Białawy Wielkie. Otrzymał 60% dofinansowane i oczekuje, że dołożymy się jako gmina w połowie do tych brakujących 40%. Zapewne tak będzie, jeśli jest to warunek uruchomienia remontu, stawiany przez powiat.

Jako gmina możemy starać się o pieniądze wyłącznie na drogi gminne, które dodatkowo spełniają inne warunki. Zdołaliśmy w krótkim czasie skompletować dokumentację i złożyć wnioski na następujące drogi:

Rogówek – od Drogi Krajowej 36 do wsi i dalej drogą gminną do Wińska do ul. Rolnej i Dębowej i dalej do DK36 na wysokości cmentarza (ul. Rawicka). Zdejmujemy tym samym ruch lokalny z najbardziej niebezpiecznego odcinka krajówki, uzbrajamy część nowych działek budowlanych w Wińsku.

Stryjno przez wieś (wewnątrz terenu zabudowanego) wraz z wjazdem przez mostek, który do końca roku miał być zamknięty dla ruchu ze względu na stan techniczny (zagrożenie katastrofą budowlaną).

Stryjno – Brzózka – Brzózka – Głębowice – skraca o pawie połowę dystans z siedzibą gminy, pozwala pominąć zdewastowane drogi powiatowe, a przede wszystkim pozwala gościom, coraz liczniejszym turystom i pielgrzymom, dotrzeć do Garnierówki (wspaniale odnawianego zespołu poklasztornego), umożliwia dojazd krótszą trasą do ośrodka zdrowia i szkoły w Głębowicach itd.

Słup – Boraszyce Małe – Węgrzce – pozwala skomunikować „w poprzek” kilka wsi, ułatwia dojazd do Drogi Krajowej w kierunku Lubina z pominięciem Wińska, umożliwia autobusom szkolnym wjazd i wyjazd do Słupa innymi drogami (bez cofana się i nadrabiania kilkudziesięciu kilometrów tygodniowo), uzbraja kolejne działki pod zabudowę, tworzy też normalną asfaltowa drogę wewnątrz wsi Boraszyce Małe.

Dofinansowanie w wysokości 70%, blisko 10 mln zł.

Od podpisania umowy gmina ma 12 miesięcy na zrealizowanie wszystkich prac. Przetargi i prace wstępne jeszcze w tym roku, zakończenie jesienią przyszłego.

Do kolejnego rozdania gmina już złożyła dwa kolejne wnioski na 2020 rok: Rajczyn przez wieś i dalej w kierunku gm. Jemielno (Smolne), a gmina Jemielno o swoją część tej samej drogi. Zostało zawarte stosowne porozumienie między tymi gminami, co jest w tym programie dodatkowo punktowane. Druga droga to Grzeszyn – Białków – Stryjno. Bez niej nie da się dojechać do kompleksu obserwatorium, którego remont zakończy się za rok. Tu

Wińsko działa w porozumieniu z Uniwersytetem Wrocławskim. Zlecane są dalsze dokumentacje na wszystkie te drogi, które mogą spełnić warunki konkursu. Oby powiat wołowski podszedł do sprawy równie poważnie.