Rozstrzygnięcie konkursu z okazji Dnia Ziemi. Zobacz piękne prace przedszkolaków!

0
1376
Zosia Juszczyk

Z okazji Dnia Ziemi ogłosiliśmy konkurs na pracę plastyczną, wykonaną w dowolnej technice, której tematem było: „Jak dbamy o Ziemię”.
Konkurs przeznaczony był dla przedszkolaków. Prace można było nadsyłać do 3 maja na podany adres mailowy.
Łącznie w zmaganiach plastycznych wzięło udział 13 dzieci. Niektóre prace przysłali rodzice, dziadkowie, a jeszcze inne panie nauczycielki.
Komisja konkursowa postanowiła, że wszystkie dzieci otrzymają ekologiczne nagrody-niespodzianki, ale dodatkowo, za samodzielną pracę wyróżnione zostaną następujące dzieci:

Ewa Antoniewicz,
Filip Jakubowski,
Jan Bober,
Zosia Juszczyk,
Szymon Buczak,
Wiktoria Buczak,
Maja Kapusta.

 

Nagrody zostały także przyznane dzieciom:
Emilia Terech,
Dawid Malejki,
Dawid Kosiński,
Klaudia Napora,
Zuzanna Rudnicka.

Wręczenie nagród, o ile tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna, odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Jeśli okaże się to z różnych względów niemożliwe, skontaktujemy się z opiekunami młodych plastyków i umówimy się na przekazanie nagród w dogodny, indywidualny sposób.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za angażowanie, twórczą pracę, a także trud włożony w przygotowanie i przesłanie prac. Wszystkie są piękne, ciekawe i bardzo, bardzo mądre. Mamy nadzieję, że najmłodsi mieszkańcy Wińska będą wcielać w życie wszystko to, co tak pięknie przedstawili w swoich pracach.

Na konkurs zaprosiła Jolanta Krysowata – Zielnica, wójt Gminy Wińsko, Krzysztof Rudnicki, przewodniczący komisji rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska, a także referat RGOŚ.

Fundatorem nagród jest Chemeko – System Sp.z o. o. z siedziba we Wrocławiu,ul. Jarzmanowska 6A,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ  z siedzibą w Wszewilkach przy ulicy Sulmierzycka 51 oraz Gmina Wińsko.
Wszystkim fundatorom składamy podziękowanie za przekazanie upominków!