Stary, nowy most Ścinawa – Małowice

5
2977

Jaka będzie przyszłość przeprawy przez rzekę Odrę w Ścinawie – Małowicach? Wszystko wskazuje na to, że zostanie wybudowany nowy most. Będą mogły nim przejechać ciężarówki bez ograniczeń tonażowych, a to z pewnością wpłynie na ożywienie gospodarcze po obu stronach rzeki, zarówno w gminie Wińsko, jak i w Ścinawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje remont starego mostu w ciągu drogi krajowej nr 36. Jednak zwiększenie nośności z 15 ton (obecnie) do 20 ton po remoncie, nie poprawi sytuacji komunikacyjnej w tym rejonie. Realna szansa na nową przeprawę pojawiła się po zeszłorocznych wyborach samorządowych. Dzięki koalicji Bezpartyjnych Samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, powstał projekt inwestycji pt. „Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odra, jako połączenie dróg lokalnych- wojewódzkich 292 i 340”. Na ten cel zabezpieczono kwotę 750.000,00 zł. w pierwszym roku. Ten plan spotyka się z innym programem rządowym, użeglownienia rzeki Odry. Budowle piętrzące, takie jak w Malczycach, mają powstać w pierwszej kolejności w Lubiążu i Ścinawie. Taka budowla może być podstawą nowego mostu, co znacznie potania inwestycję.

Nowy most Ścinawa – Małowice połączy ważne regiony gospodarcze

O potrzebie zbudowania nowego mostu od kilku lat mówiła wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata – Zielnica. – Cieszę się bardzo, że taka inicjatywa została podjęta przez władze województwa dolnośląskiego. Nowy most to przede wszystkim ożywienie gospodarcze w naszej gminie. Umożliwiając transport ciężarówek z pełnym ładunkiem łączymy dwa ważne regiony gospodarcze – południową część wielkopolski oraz tereny przemysłowe Legnicy i Głogowa. Tym samym gmina Wińsko znajdzie się w środku, a nie na uboczu – dodaje Jolanta Krysowata – Zielnica.

Kto zapłaci za nowy most w Ścinawie – Małowicach? Według ustaleń koalicjantów – inwestorem będzie województwo dolnośląskie, a środki na budowę (min. 80%), pochodzić będą z budżetu państwa w ramach programu Mosty dla Regionów. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 5 lat. To kolejny duży projekt drogowy w regionie, zaraz po planowanym remoncie drogi łączącej trasę S5 i Żmigród z Wińskiem.

Wspomniana kwota 750.000,00 zł sfinansuje w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowej, która wymagana jest przy złożeniu wniosku do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Za złożenie aplikacji odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Od 2017 roku trwają rozmowy samorządowców nadodrzańskich z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. W programie są zawarte m.in. ostateczne decyzje dotyczące ilości i lokalizacji stopni wodnych na Odrze. Jeden z nich już został otwarty 4 czerwca 2018 roku w Malczycach. – Kolejne powstaną w Lubiążu oraz Ścinawie – zapewnia minister Marek Gróbarczyk.

Nowy most w Ścinawie można wybudować taniej

Budowa nowego mostu w Ścinawie wpisuje się w plany rewitalizacji terenów nadodrzańskich w gminie Wińsko. Jolanta Krysowata – Zielnica podkreśla, że tereny są piękne, mają duży potencjał turystyczny i trzeba to wykorzystać.

– Mamy pomysł, aby realnie obniżyć koszt budowy nowej przeprawy w Ścinawie. Możemy wykorzystać do tego konstrukcję planowanego stopnia wodnego i nad nim wybudować most. Takie rozwiązania funkcjonują w Polsce i na świecie. Na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – dodaje wójt.

Według informacji redakcji, wykorzystując konstrukcję stopnia wodnego, można obniżyć koszt budowy mostu nawet o 50%.