Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko

8
1673

We wszystkich 4 szkołach gminy Wińsko ruszył projekt edukacyjny Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko. Projekt kosztuje 1 679 035,20 zł i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

RPO w pigułce. Zobacz!

Na projekcie zyskają znacząco szkoły, uczniowie oraz nauczyciele. Wymienione podmioty nie tylko nie poniosą żadnych kosztów. W rzeczywistości za pracę przy tym przedsięwzięciu otrzymają dodatkowe wynagrodzenie z projektu. Warto podkreślić, że każdy zakupiony na potrzeby projektu sprzęt i wyposażenie pozostaną w szkołach.

W ramach projektu powstaną nowoczesne pracownie – 4 przyrodnicze, 4 matematyczne oraz 4 informatyczne. W związku z tym przeprowadzone będą dalsze prace remontowo-modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Głębowicach.

Znacząco wzrośnie jakość nauczania w klasach I-VIII. Zwiększy się ilość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają wsparcie. Co więcej, projekt stawia na rozwój zainteresowań: matematyczno – przyrodniczych, a także na język niemiecki, język angielski, chemię, fizykę, biologię i ICT. Uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych odwozów autokarem.

Giełda ptaków ozdobnych w Wińsku

To nie wszystkie możliwości jakie daje projekt Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko. Gmina zapowiada rozwinięcie doradztwa edukacyjno – zawodowego. Po pierwsze włączenie się w Światowy Dzień Przedsiębiorczości, a także w Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości we Wrocławiu, Targi Pracy WSP we Wrocławiu czy tematyczne Targi przedsiębiorczości.

Na projekcie zyskają także nauczyciele. Oprócz szkoleń dla rad pedagogicznych, będą dofinansowane studia podyplomowe.

Dzieci z gminy Wińsko będą wyjeżdżać do Humanitarium, Afrykarium, Hydropolis, Multicentrum, Obserwatorium Astronomicznego UWr w Białkowie, Centrum Przyrodniczego w Trzcinie Wołowskiej oraz na Festiwal Nauki we Wrocławiu.

Projekty edukacyjne wyniosą łącznie 24 projekty: po 4 z SP Głębowice i SP Orzeszków oraz po 8 w ZSP Wińsko i SP Krzelów. Realizowany będzie międzynarodowy program dydaktyczny Aflatoun.

źródło: winsko.pl