Umowy na drogi gminne podpisane!

0
1450

Od słów do czynów! Gmina Wińsko podpisała dzisiaj umowy na remonty dróg gminnych. We wrześniu br. informowaliśmy o rekordowych kwotach przyznanych na drogi. Od tego momentu gmina miała 12 miesięcy na zrealizowanie wszystkich prac.

Gdzie będą remonty?

  • Odcinek drogi z Wińska przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36. Koszt tego zadania to 1 338 107,87 zł z czego 70% dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.
  • Droga gminna z miejscowości Słup do Boraszyc Małych. Koszt zadania to 1 064 149,04 zł (70% dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych).
  • Przebudowa drogi w Stryjnie. Jej koszt to 1 329 415,12 zł (70% dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych).
  • Przebudowa drogi gminnej Stryjno – Brzózka oraz Brzózka – Głębowice. Koszt tej pierwszej to 1 212 977,35 zł, koszt drugiej wyniesie 4 307 267,42 zł. Obydwie inwestycje zostaną dofinansowane w wysokości 70% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remonty mają zakończyć się we wrześniu przyszłego roku, lub szybciej. Do kolejnego rozdania Gmina Wińsko już złożyła dwa kolejne wnioski na 2020 rok: Rajczyn przez wieś i dalej w kierunku gm. Jemielno (Smolne), a gmina Jemielno o swoją część tej samej drogi.

Zostało zawarte stosowne porozumienie między tymi gminami, co jest w tym programie dodatkowo punktowane. Druga droga to Grzeszyn – Białków – Stryjno. Bez niej nie da się dojechać do kompleksu obserwatorium, którego remont zakończy się za rok.