Uniknij mandatu – zgłoś się do CEEB!

0
584

Zostało tylko 5 miesięcy na złożenie deklaracji określającej źródła ciepła, których używasz do ogrzewania domu. Termin upływa 30 czerwca br., jeśli źródło zostało uruchomione przed 1 lipca 2021. Dla źródeł ciepła uruchomionych po tym terminie czas na złożenie deklaracji to 2 tygodnie od momentu uruchomienia (i dotyczy każdego nowego źródła zainstalowanego i uruchomionego – także w przyszłości).
Nasza gmina zajmuje obecnie 1 miejsce w powiecie wołowskim pod względem wywiązania się z tego obowiązku, a 21 miejsce na liście najlepszych gmin na Dolnym Śląsku, na 169 miejsc (dane z 25.01.22) https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/?fbclid=IwAR06qI1WYi3whMQPF4zq8f_D29QY29XTkCHnql-2tG6BkpgbGGjPFLOCsok
Deklarację można złożyć wypełniając formularz papierowy i dostarczając go osobiście lub listownie do Urzędu Gminy, albo przez internet www.zone.gunb.gov.pl – wówczas potrzebny będzie profil zaufany/dowód elektroniczny.
Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Możesz jej uniknąć, jeśli skorzystasz z instytucji „czynnego żalu” i złożysz deklarację, zanim odpowiedni organ odkryje brak jej brak. Warto wspomnieć, że gminie nie zależy na płaceniu grzywny przez mieszkańców. Kara nie jest nakładana przez gminę i nie trafia do jej budżetu.
Złóż deklarację jak najprędzej, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji finansowych.