Wińsko na trasie autostrady rowerowej o długości 500 km

0
909
Mat. UG w Wińsku

W połowie września Wójt Gminy Wińsko podpisała list intencyjny w sprawie budowy autostrady rowerowej, a na ostatniej sesji Rady Gminy radni jednomyślnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”, które będzie miało możliwość pozyskania środków na budowę „autostradowych” ścieżek rowerowych.

Mat. Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wińsko jest jedną z 27 gmin, które podpisały list intencyjny w sprawie budowy ścieżek rowerowych na terenie Dolnego Śląska. Jak mówił w Rudzie Żmigrodzkiej Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, ponad 420 km ścieżek i dróg rowerowych połączy się z już istniejącymi nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale również z drogami, które biegną w sąsiednich województwach, aż do granicy z Niemcami. Co więcej, mają być skorelowane z połączniami Kolei Dolnośląskich.
Jeśli chodzi o Gminę Wińsko, to ścieżka ma przebiegać od Gminy Żmigród (do granicy w Barkowie) do Ścinawy, połączy także Wąsosz. Na jej trasie znajdzie się między innymi Białków, w którym, jak wiemy, już niedługo zostanie uruchomione Centrum Edukacji Astronomicznej

Mat. UMWD

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni głosowali nad uchwałą o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.
Wystąpiliśmy ze wszystkich organizacji i stowarzyszeń, w których pobierane były jakiekolwiek składki, pozostaliśmy jedynie w Lokalnej Grupie Działania, skąd czerpiemy jako Gmina i nasze organizacje znacznie więcej niż płacimy. Stowarzyszenie  Rzeczpospolita Samorządna to 2 zł składki od mieszkańca rocznie. Obecnie nastawione jest ono na to, aby pozyskiwać pieniądze z RPO (i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego). Najbliższe „rozdania” środków z tego programu będą premiowały przedsięwzięcia o znaczenia dla regionu, czyli łączące gminy i powiaty. I właśnie takim sztandarowym przedsięwzięciem na naszym terenie będzie budowa ciągów ścieżek rowerowych, które łączą Dolny Śląsk obwarzankiem – wyjaśniała Jolanta Krysowata – Zielnica.

Wszyscy obecni radni zagłosowali „za” przystąpieniem do stowarzyszenia.

Autostrada będzie przebiegała przy torowisku w Wińsku