Wszyscy radni „za”. Absolutorium dla Wójt Gminy Wińsko!

0
800
rpt

Trzeci rok z rzędu za udzieleniem absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu przez Jolantę Krysowatą – Zielnicę, Wójt Gminy Wińsko, zgodnie zagłosowali wszyscy radni.

Sesja absolutoryjna, to najważniejsza sesja Rady Gminy w ciągu roku, ponieważ radni rozliczają cały poprzedni rok pracy wójta. W środę 16 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury, radni głosowali nad udzieleniem absolutorium Jolancie Krysowatej – Zielnicy.
Podczas obrad radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radni zapoznali się także z Raportem o stanie Gminy Wińsko za 2020 rok. Jak zaznaczono w Raporcie: „Na sytuację gminy Wińsko wpływają dwa zasadnicze czynniki: pozytywny, tj. odwaga i skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno inwestycyjnych jak i tzw. miękkich oraz negatywny, tj. stan dróg o znaczeniu gospodarczym (powiatowych i w części wojewódzkich), które wykluczają poważny transport towarowy, a co za tym idzie uniemożliwiają posadowienie się firm produkcyjnych, źródła podatków i miejsc pracy”.
Rada udzieliła Wójt wotum zaufania, a następnie wszyscy radni zagłosowali „za” udzieleniem absolutorium.

Wójt Jolanta Krysowata – Zielnica podziękowała radnym. Zaczęła od wątku osobistego.

– Wczoraj miałam imieniny. Wśród składających mi życzenia był nasz przedsiębiorca pogrzebowy. Życzył mi długiego życia… Pomyślałam sobie: nie jest źle. Te starania dnia codziennego mają sens. Po raz drugi poczułam się tak samo dziś, gdy wszyscy radni, również ci, z którymi do rady nie było mi po drodze uznali, że nie zmarnowałam kolejnego roku. Że kierowałam się tymi zasadami, o które chodzi w samorządzie. Nie kierowałam się sympatiami i antypatiami, a tym, jaką potrzebę ludzką można zaspokoić jak najmniejszym wysiłkiem finansowym Gminy, a jak największym wysiłkiem pracowników. I za to im bardzo dziękuję. Kierownikom jednostek, pracownikom i kierownikom Urzędu Gminy. Dziękuję też sołtysom, bo to zakrawa na cud, że na 44 tylko z 2 nie możemy się dogadać – mówiła Jolanta Krysowata – Zielnica.

Wójt dodała, że nigdy nie była rozrzutna: – Dzięki temu, że nauczyliśmy się wydawać swoich jak najmniej, a pozyskiwać zewnętrznych jak najwięcej, miniony rok był dobry, mimo, że zapanowała pandemia i były problemy organizacyjne. Daliśmy radę, za co wszystkim raz jeszcze dziękuję.