Wybieramy Sołtysów. Sprawdź harmonogram wyborów

1
2088

Kończy się kadencja sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wińsko. Przed nami kolejne wybory. Zostały już wyznaczone terminy zebrań wiejskich, na których będziemy wybierać nowych włodarzy wsi. Pierwsze głosowania odbędą się już 27 marca 2019 r. Poniżej prezentujemy harmonogram wyborów:

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wyborach!

Czytaj więcej: Dzień Sołtysa – świętowanie i życzenia od wójt gminy Wińsko

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) albo przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).