Kasa fiskalna dla OSP i KGW

0
104

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2023 r., Dz. U. z 2023 r. poz.1698 (treść), ministerstwo umożliwiło stosowanie kas fiskalnych w postaci oprogramowania Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz Kołom Gospodyń Wiejskich.

Jeżeli OSP lub KGW działające na terenie Państwa gminy prowadzą działalność handlową na festynach, dożynkach i innych imprezach plenerowych, stosowanie kasy fiskalnej jest wymagane przez prawo. Urzędy Skarbowe oraz Krajowa Administracja Skarbowa regularnie kontrolują sprzedawców, zwracając szczególną uwagę na to, czy wydawane są paragony fiskalne.