Usuń azbest z dachu!

0
110

Przez cały rok można składać w gminie wniosek o utylizację azbestu z pokryć dachowych. Następnie zostanie wybrana firma, która zajmie się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów.

Odbiór odpadów jest realizowany raz w roku, kiedy gmina uzyska dotację do kosztów usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W tym roku koszt wywozu i utylizacji bez demontażu wyniósł 756 zł za tonę, a w przypadku usługi demontażu – za tonę płaciło się 1512 zł. A dopłata z WFOŚiGW wynosiła 700 zł za tonę, czyli jeśli ktoś tylko oddawał zdemontowany azbest – dopłacał 56 zł za tonę, a jeśli firma musiała sama demontować niebezpieczny materiał – dopłata wynosiła 812 zł. Ogółem w tym roku z gminy zniknęło ponad 43 tony odpadów.

Ponieważ azbest jest materiałem niebezpiecznym dla zdrowia, lepiej zostawić jego demontaż wyspecjalizowanej firmie.

Ilona Buczak  z Urzędu Gminy zachęca do składania wniosków w sprawie utylizacji na przyszły rok.

-Już mamy kilka zgłoszeń na rok następny, i czekamy na kolejne. Nie ma żadnego limitu ilości odpadów, które można usunąć, więc warto nie zwlekać i złożyć wniosek przed końcem roku! W przypadku samego wywiezienia wystarczy złożyć wniosek w gminie, ale jeśli chcemy dokonać wymiany pokrycia dachowego, pamiętajmy o złożeniu zgłoszenia o budowie w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

Na ostateczną likwidację azbestu mamy czas do 31 grudnia 2032 r.