Dwaj mężczyźni się nad swoimi rodzinami.

0
532
www.pixabay.com

Jak podaje Marzena Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, w ostatnim czasie policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn dopuszczających się stosowania przemocy w rodzinie.
Byli to: 28-letni mieszkaniec gminy Wińsko stosujący przemoc wobec sowich rodziców oraz 30-letni mieszkaniec gminy Wołów znęcający się nad swoją żoną. Sprawcy zostali natychmiast zatrzymani oraz osadzeni w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dzięki szybkim działaniom oraz sprawnej współpracy wołowskiej Policji z Prokuraturą Rejonową w Wołowie obaj sprawcy, po usłyszeniu zarzutów znęcania się, otrzymali także środek zapobiegawczy  – muszą puścić lokal wspólnie zamieszkiwany z osobami pokrzywdzonymi – podkreśla Marzena Pawlik.
Przemoc w rodzinie z uwagi na poważne konsekwencje fizyczne, psychiczne, społeczne, rozwojowe i wychowawcze, stanowi ogromny problem społeczny.
Tragedie, rozgrywające się w zaciszu czterech ścian, wywierają piętno na wszystkich członkach rodziny, a przede wszystkim w sposób szczególny na dzieciach. Funkcjonariusze Policji w codziennej służbie realizują szereg działań dotyczących przeciwdziałania aktom przemocy w rodzinie. Komórki zajmujące się profilaktyką prowadzą akcje profilaktyczne w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Policja przeciwko przemocy w rodzinie”, które mają na celu uświadamianie społeczeństwa w przedmiotowym zakresie. Szereg zadań w tym procesie nałożono także na dzielnicowych. Jednym z najważniejszych priorytetowych zadań nałożonych na dzielnicowego jest właśnie ochrona rodziny jako najważniejszej komórki społecznej. Zadania te realizowane są przez dzielnicowych w ramach procedury „Niebieska Karta”. Formą pomocy szczególnie istotną dla ofiar przemocy w rodzinie jest natychmiastowe odizolowanie sprawcy przemocy od osób pokrzywdzonych. Nie bójmy się informować Instytucji o sytuacjach dotyczących stosowania przemocy. Należy przypomnieć, że do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” upoważnionych jest 5 podmiotów, tj. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia i policji – apeluje policjantka.