Nowi policjanci ślubowali

0
800
Fot. dolnoslaska.policja.gov.pl

Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło 47 nowych policjantów i policjantek. Wśród nich znalazło się dwóch funkcjonariuszy z Lubina.

Uroczystości odbyły się w Domu Klubowym Śnieżka przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku 2019 roku, w szeregi dolnośląskiej policji wstąpiło łącznie 167 funkcjonariuszy.

Słowa roty ślubowania teraz wypowiedziało 37 policjantów i 10 policjantek.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych. Posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

źródło: lubin.pl