Radni przyjęli budżet na 2021 rok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gmina Wińsko zyska inwestycje za ponad 19 mln zł!

0
1120
Jedną z inwestycji realizowanych w 2021 roku będzie kontynuacja budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.

Rok 2020 był rekordowy pod względem inwestycji w Gminie Wińsko. Wyremontowano ponad 17 km gminnych dróg, a zrealizowano łącznie 68 różnych przedsięwzięć małych i dużych. Udało się je zrealizować mimo trudnej sytuacji gospodarczej.
Gmina Wińsko nie zwalnia tempa i na najbliższy rok planuje inwestycje za ponad 19 mln zł, a swój budżet planuje na ponad 51 mln zł.

Budżet przyjęty jednogłośnie

Na ostatniej sesji Rady Gminy (28 grudnia) radni przyjęli budżet na zbliżający się rok. Dodajmy, że projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) i komisji rady.
Podczas głosowania, wszyscy radni byli „za” przyjęciem budżetu na 2021 rok.

Wyniki głosowania nad budżetem na 2021 roku.

Chciałam bardzo podziękować za podjęcie tej uchwały. Wraz z całą załogą robimy wszystko, żeby została wykonana nawet lepiej, niż teraz założyliśmy. Jak państwo wiecie, jest wiele niewiadomych jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Dlatego też chcemy zachować wszystkie zadania, które są realizowane z pomocą dofinansowania. Z powodu covid i, między innymi, podniesienia płacy minimalnej, trochę trudniej niż zwykle jest zrównoważyć wydatki bieżące i dochodami bieżącymi – mówiła na zakończenie sesji Rady Gminy Jolanta Krysowata – Zielnica, Wójt Gminy Wińsko i dodała:
Sytuacja jest mniej przewidywalna. Będziemy się starać, żeby naszą gminę, nawet jeśli nie będzie to wygodne, przeprowadzić przez nadchodzący rok bezpiecznie i z zyskiem dla wszystkich mieszkańców.
Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim radnym za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję za ten rok, który był dobrym rokiem mimo covidu. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie, ponad różne podziały, i dla dobra gminy i mieszkańców, jesteśmy w stanie dobrze pracować. Bardzo wszystkim dziękuję, także wszystkim jednostkom, kierownikom i urzędnikom.
Dla mieszkańców zwykle najważniejsze są inwestycje, które są zaplanowane. Jak podkreśla Wójt Gminy Wińsko, przez epidemię sytuacja jest niepewna, ale… wszyscy będą bardzo się starali, żeby zrealizować założone plany. Na jakie inwestycje mieszkańcy mogą liczyć w przyszłym roku? Jest ich sporo.
Najważniejsze i największe to termomodernizacja szkół i żłobków, wymiana ogrzewania na gazowe w Szkole Podstawowej w Wińsku (inwestycja zewnętrzna), inwestycje drogowe, a wśród nich ul. Polna w Wińsku, Staszowice, dalsze budowanie wodociągów,  w tym budowa nowych studni i Stacji Uzdatniania Wody, a także kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.  W budżecie zaplanowano także mniejsze inwestycje, takie jak budowy i wyposażenie placów zabaw w różnych miejscowościach, doposażenie i modernizacje świetlic, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowa chodników, rewitalizacja przestrzeni publicznej, drugi etap rewitalizacji Zalewu Słup, budowa wiat przystankowych, Pierwszy etap budowy park&ride w Orzeszkowie i Małowicach (to tak zwane parkingi przesiadkowe, na których parkuje się samochód, aby przesiąść się w środek transportu zbiorowego). W budżecie zaplanowano także między innymi pieniądze na wykonanie dokumentacji kolejnych przedsięwzięć.
Pozostaje trzymać kciuki, aby udało się zrealizować wszystkie plany.