W ciągu kilku miesięcy pozyskali dla uczniów SP Wińsko ponad 90 tys. zł!

0
714

To ogromy sukces szkoły, Stowarzyszenia Wińsko dla Edukacji, ale przede wszystkim szansa na rozwój dla uczniów, którzy będą korzystać z ponad 90 tys. zł, które przez zaledwie kilka miesięcy pozyskało stowarzyszenie.
Rozmowa z Patrycją Serdyńską, nauczycielką języka angielskiego i jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Wińsko dla Edukacji.

Od kiedy działa Stowarzyszenie dla Wińska?

Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji powstało, by wspierać Szkołę Podstawową w Wińsku w wszechstronnym rozwoju uczniów. Od kwietnia 2021 roku pełnię rolę Prezesa Stowarzyszenia z inicjatywy pana dyrektora Dariusza Łeśki i pani wicedyrektor Barbary Głowiszyn, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi pełnienie tej funkcji. Bardzo ambitnie podeszłam do nowej roli, zaczęłam poszukiwać możliwości pozyskania pieniędzy przez Stowarzyszenie.

 

Logo Stowarzyszenia, które zaprojektował uczeń – Dominik Lisiecki.

Czy wcześniej pozyskiwała Pani już środki?

Nie miałam doświadczenia w pisaniu wniosków grantowych, ale z sukcesem koordynuję projekt AMAZON STEM Kindloteka w szkole, zdobyłam dwa granty w wysokości 1000zł na realizację swoich projektów edukacyjnych.
Sukces jaki osiągnęliśmy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Udało nam się zdobyć ponad 90 tys. zł, a to stan na 8 października 2021 r.

Na jakie projekty udało się pozyskać pieniądze? Jak uczniowie będą z nich korzystać?

Jest ich sporo. Przybliżę je pokrótce.
Projekt Foto+ Słowo+ Multimedia – kulturalnie o Gminie Wińsko, to projekt finansowany z środków publicznych Gminy Wińsko na wsparcie działań kulturalnych. Dzięki niemu powstanie wirtualny przewodnik po Gminie Wińsko. Uczniowie wzięli udział w warsztatach lepienia pierogów z Kołem Gospodyń Wiejskich z Głębowic.

Wezmą udział w warsztatach czerpania papieru i konkursach o Gminie Wińsko. Powstanie również scenariusz pokoju zagadek o Gminie Wińsko, przedstawienie na temat cukrowni w Konarach, uczniowie odwiedzą obserwatorium w Białkowie, nawiążą współpracę z zespołem Harfa, poznają legendy o Gminie Wińsko. Wszystko po to, by przybliżyć im lokalne tradycje, historię. Całość projektu będzie podsumowana na finałowej gali w listopadzie. Grant w wysokości 5000 złotych. Autorami wniosku jest grupa nauczycieli SP Wińsko.
Pozostałe projekty pisałam sama. A są to:

Projekt Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku z ,,kulturalną” wizytą we Wrocławiu – sfinansowany przez Fundację PZU w ramach program Fundacja PZU z kulturą. W ramach tego projektu 28 osobowa grupa uczniów SP Wińsko odwiedzi różne instytucje kulturalne we Wrocławiu. Odbędzie się 7 wyjazdów do Wrocławia, w ramach których uczniowie odwiedzą: dwukrotnie Teatr Muzyczny Capitol, Operę Wrocławską, Teatr Polski, Teatr Lalek, Narodowe Forum Muzyki, Muzeum Panorama Racławicka, Muzeum Zajezdnia, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i Halę Stulecia. Obejrzą również międzynarodową wystawę Body Worlds Vital oraz wystawę Kolejkowo. Ponadto wezmą udział w warsztatach przygotowujących ich do tych wyjazdów w szkole (poznają historię miejsc, zasady zachowania, itp.) Fundacja finansuje 90% wartości projektu, a Stowarzyszenie 10%.
Z tego projektu jestem najbardziej dumna, bo sama uwielbiam jeździć do różnych instytucji kulturalnych i chciałam przelać swoją pasję na uczniów.

Projekt Z Ekologią na Ty w Gminie Wińsko jest sfinansowany przez Fundację Orlen w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. Uczniowie wezmą udział w warsztatach przyrodniczych oraz konkursach ekologicznych. Zorganizowane zostaną warsztaty czerpania papieru, zbiórki makulatury, baterii i nakrętek. Przed szkołą stanie metalowe serce na nakrętki, pojawią się nowe ławki, donice z kwiatami i nowe stojaki na rowery.
Jego wartość to 15 000 złotych. Nagrodę w tym konkursie odebraliśmy na gali Fundacji Orlen, która odbyła się 6 października w Muzeum Śląskim w Katowicach z rąk prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Projekt STEAMowy – dobry start jest finansowany z Fundacji BGK w ramach programu Na Dobry Początek. Celem projektu jest wszechstronny rozwój najmłodszych uczniów w oparciu o nowoczesną metodologię STEAM (STEAM: Science – nauka; Technology – technologia; Engineering – inżynieria; Art – sztuka; Mathematics – matematyka), która ucznia stawia w centrum i pozwala mu eksperymentować, odkrywać i projektować, a nie być tylko odbiorcą przekazywanej wiedzy. W ramach projektu grupa uczniów z klasy 0 Przedszkola Samorządowego w Wińsku oraz z klas 1 i 2 weźmie udział w zajęciach, które będą się odbywały w naszej szkolnej pracowni AMAZON STEM Kindloteka. W ramach projektu sfinansujemy szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii oraz wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne (roboty służące do nauki programowania, płytki makey-makey). Grant w wysokości 15 000 złotych. Projekt rusza w styczniu.

Projekt Magic English – nowoczesna pracownia języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Wińsku jest  finansowany z środków Fundacji BGK w ramach programu Moja Mała Ojczyzna W ramach projektu powstanie nowoczesna pracownia języka angielskiego. Na ścianie pojawi się fototapeta, będą nowe meble, ławki, stoliki. W pracowni zostanie zamontowany Magiczny Dywan –  jest to interaktywna podłoga, która zawiera 210 gier (50 gier edukacyjnych, 50 gier ruchowych, 10 gier o ekologii i aż 100 gier do nauki języka angielskiego. Projekt rusza w styczniu. Grant 30000 złotych.

Projekt Przez sztukę do serca jest finansowany z programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. Jest to krótki, dwumiesięczny projekt, w ramach którego uczniowie wezmą udział w warsztatach arteterapii (terapii przez sztukę). Uczniowie uczczą 100 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przez organizację wieczoru poetyckiego, wezmą udział w konkursach artystycznych (plastycznym i recytatorskim), przygotują wystawę swoich prac i pojadą do teatru i muzeum we Wrocławiu. Kwota dofinansowania 8985 złotych.

Na projekt Kodowanie w rytmie hip-hop stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości 400euro (1808,32 zł) zprzeznaczeniem na organizację wydarzenia online w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Grant zostanie przeznaczony na wykupienie licencji amerykańskiego programu Flocabulary.
Wydarzenie odbędzie się w formule online. Spotkamy się, by mieć szanse opowiedzieć o swoich pasjach poprzez zaprogramowanie wiadomości w Scratchu, a wszystko w rytmie hip-hop. Punktem wyjścia będzie piosenka z serwisu Flocabulary. Jest to amerykański, innowacyjny portal edukacyjny, który promuje naukę różnych przedmiotów (geografii, chemii, matematyki, historii, itd.) oraz wzbogaca wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, rozwija kompetencje emocjonalno-społeczne poprzez krótkie hiphopowe piosenki. Platforma będzie wykorzystywana na lekcjach języka angielskiego przez cały rok.

Trzeba przyznać, że duuuużo tych projektów, na które otrzymaliście dofinansowanie. Czy Stowarzyszeniu wystarczy pieniędzy na tak zwany „wkład własny”? 

Stowarzyszenie potrzebuje wsparcia finansowego na swoją działalność statutową. Chcemy założyć nowoczesną stronę internetową z bramkami do płatności internetowych, niektóre projekty wymagają sfinansowania wkładu własnego, dlatego jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo działalność Stowarzyszenia to zapraszamy do kontaktu.