12.01 – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołowskiego

0
262

12 stycznia 2023 r. (czwartek), o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Rady Powiatu Wołowskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Z porządku obrad opublikowanego na stronach Powiatu Wołowskiego wynika, że na tym posiedzeniu odbędzie się analiza skargi na opieszałość Zarządu Powiatu Wołowskiego, złożonej przez władze gminy Wińsko.  Opieszałość ta dotyczy realizacji inwestycji  drogowych na terenie gminy Wińsko, na które to inwestycje Powiat Wołowski otrzymał wiosną 2022 r. dofinansowanie odpowiednio 95 % i 98 %  wartości inwestycji z programu POLSKI ŁAD  w wysokości:

a) 4.702.500,00

b) 28.025.000,00 ( na jedną drogę w gminie Wińsko i drugą w gminie Wołów w jednym dofinansowaniu)

c) 1.960.000,00.

Gmina Wińsko zadeklarowała współfinansowanie wkładu własnego (wynoszącego odpowiednio 5 % i 2 % całej inwestycji), mając na względzie sytuację finansową powiatu, mimo własnych trudności, oczywistych w świetle wydarzeń minionego roku.  Podpisano list intencyjny pomiędzy organami wykonawczymi powiatu oraz gminy w tej sprawie… I to by było na tyle! Mimo ponagleń ze strony Wińska oraz spotkań z Zarządem Powiatu

sprawy i tak stały w miejscu. Rada Gminy Wińsko jednogłośnie zdecydowała więc, że należy złożyć skargę na Zarząd Powiatu. Przewlekanie, bezczynność, opieszałość stwarzają zagrożenie, że środki zewnętrzne zostaną zmarnowane. Największe, jakie w swojej historii, zostały przydzielone powiatowi na remonty dróg.

Już po złożeniu skargi, w ostatni dzień roku wieczorem, przetarg na najważniejsze drogi (w tym do S5) został ogłoszony. Nieco wcześniej zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie….. dokumentacji pomniejszych dróg, mimo, że środki na ich remonty były od wiosny.

Przebieg posiedzenia będzie można sledzić online,

https://powiatwolowski.esesja.pl/posiedzenie/e8703a74-401d-4