15.X.2023 – jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

0
206

Wyborcy, którzy w dniu wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r. będą przebywać poza miejscem zameldowania, też mogą zagłosować. W tym celu muszą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania albo złożyć wniosek o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców.

W dowolnym urzędzie gminy można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. To dokument, z którym można w dniu wyborów zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć od 1 września do 12 października. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez osobę z pisemnym upoważnieniem.  Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza przy tym, że wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu zameldowania – dzięki temu może zagłosować w każdym miejscu w kraju, w któym będzie przebywał w dniu wyborów.

Zaświadczenia to dokument wydawany jednorazowo! W przypadku jego zgubienia lub zniszczenia nie zostanie wydany kolejny egzemplarz. „Niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania!” – podkreśla PKW. Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne

Inna możliwość to złożenie wniosku o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców. Czym to się różni? O dopisanie do spisu wyborców możemy zawnioskować, jeśli chcemy tylko w w tych nadchodzących wyborach zagłosować w innej gminie niż nasza. Wniosek można złożyć następująco:

– na piśmie (z własnoręcznym podpisem) w urzędzie gminy, na której terenie będziemy przebywać w dniu wyborów;

– elektronicznie, podpisując wniosek przez internet certyfikowanym podpisem elektronicznym;

– na stronie internetowej www.gov.pl, korzystając ze specjalnej usługi udostępnionej pod tym adresem.

Dopisanie do rejestru wyborców oznacza natomiast stałe dopisanie się do listy wyborców w konkretnym obwodzie, i obowiązuje na wszystkie przyszłe wybory – parlamentarne, prezydenckie, samorządowe lub do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście stałe do czasu przepisania się do rejestru w innym terenie.

„Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. Jeśli twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych” – przypomina PKW.  Swoją obecność na listach wyborców można potwierdzić w swoim urzędzie gminy.