Dobre wieści z VIII edycji Polskiego Ładu dla Wińska

0
213

Ogłoszono dofinansowania w ramach ósmej edycji Polskiego Ładu. Do powiatu wołowskiego trafi niemal 10 milionów złotych.Część tej kwoty zostanie spożytkowana na prace drogowe na terenie gminy Wińsko, które poprawią stan naszej sieci drogowej.

Oto lista prac, na które pójdą te środki:

1) 1271D Wrzeszów – skrzyżowania z drogą powiatową,

2) 1114D Czaplice – Białawy Wielkie  – tam kontynuowany będzie remont drogi wzdłuż parku Głębowicach,

3) 1324D Aleksandrowice – granica Powiatu Wołowskiego i Trzebnickiego (kierunek Barkowo), przy czym na dalszą część od granicy powiatu do Barkowa pieniądze z Polskiego  Ładu pozyskał powiat trzebnicki, dzięki czemu cała droga z Aleksandrowic do Barkowa zostanie wyremontowana przez obydwa powiaty,

4) 1275D Kozowo-Gryżyce – w tej części drogi, gdzie nie jest ona zabytkowa, a działka należy do powiatu,

5) 1113D Brzózka w kierunku Morzyny, do skrzyżowania z główną drogą powiatową,

Również mieszkańcy Orzeszkowa i Konar mają powody do radości – finansowanie uzyskała droga powiatowa, która częściowo biegnie przez las z Orzeszkowa do Konar. Będzie w całości wyremontowana i wylana asfaltem. Uwzględnia to również jej zniszczone części między mostkiem, a terenem zabudowanym Orzeszkowa.