Groźne znalezisko w lasach gminy Wińsko

0
838

12 dni trwała akcja zabezpieczania niewybuchów odkrytych na terenach kompleksów leśnych gminy Wińsko. W dwóch miejscach znaleziono między innymi miny przeciwpancerne oraz przeciwpiechotne, zapalniki oraz bomby lotnicze. Saperzy z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego oraz 23. Pułku Artylerii z Bolesławca unieszkodliwili ponad 1000 min, 3500 zapalników oraz 32 stukilogramowe bomby lotnicze. Akcję zabezpieczali policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Wołowie.

To największe takie odkrycie od lat na Dolnym Śląsku.

Sprawa była trzymana w ukryciu, ze względu na wysoki stopień niebezpieczeństwa  znaleziska.

Mieszkańcy zwracali uwagę na kursujące przez gminę konwoje saperów. Finalnie wszystkie znalezione niewybuchy zostały wywiezione, za wyjątkiem dwóch bomb, które ze względu na brak możliwości transportu, zostały zdetonowane na miejscu.

Wójt gminy Wińsko, Jolanta Krysowata – Zielnica, przypomina, że nasze lasy mogą kryć jeszcze wiele takich przykrych niespodzianek. W przypadku natrafienia na nie podczas spacerów, kategorycznie nie wolno nawet zbliżać się do nich – skorodowane urządzenia mogą eksplodować bardzo łatwo, sprowadzając niebezpieczeństwo utraty życia lub trwałego kalectwa.

Umyślne poszukiwanie takich pozostałości dawnych lat jest nielegalne. Zgodnie z artykułem 109c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

– Zatem spacerujmy po lasach, ale jeśli natrafimy na coś podejrzanego – oznaczmy teren, zabezpieczmy go przed dostępem osób postronnych i koniecznie poinformujmy odpowiednie służby (patrol saperski lub policję) – mówi Kamila Kozak, referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w gminie Wińsko.