Lokalna Strategia Rozwoju – Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza na spotkanie w Wińsku!

0
203
W związku z trwającymi pracami dotyczącymi nowej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2023 – 2027, dla obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich,
08.09.2022r. o godz.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku odbędzie się spotkanie konsultacyjne.
Szczególnie serdecznie zapraszamy osoby zaangażowane w rozwój swoich
lokalnych społeczności i mające wiedzę o bieżących problemach i
potrzebach w kontekście planowania funduszy unijnych na przyszły okres.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którym leży na sercu rozwój obszaru
Krainy Łęgów Odrzańskich.
Program spotkania przewiduje:
– prezentację założeń Inicjatywy LEADER w nowym okresie finansowania;
– analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla regionu i jego
mieszkańców;
– diagnozę problemów i potrzeb społeczności istotnych dla jakości życia
mieszkańców.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lgdodra.pl w zakładce:
oraz kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl i numerami
tel. 76 858 45 45 oraz 509347189