Nie bądź obojętny

0
51

Nie bądź obojętny

Marian Turski, polski historyk i dziennikarz, wygłosił to zdanie 27 stycznia 2020 roku. Przypomniał wówczas tak zwane XI przykazanie – przesłanie jego przyjaciela Romana Kenta: „Nie bądź obojętny”.

W obliczu doniesień z prasy, odnośnie straszliwej tragedii 8-letniego Kamilka, warto pamiętać te słowa.

Nie będziemy tu opisywać dramatu, który wstrząsnął naszym krajem. W mediach wystarczająco wiele osób rozpisuje się na ten temat, wygłaszając mniej lub bardziej potrzebne opinie.

Skupmy się na tym, co każdy z nas może zrobić, aby zapobiec takiej sytuacji.

Czyli po prostu – nie bądźmy obojętni. Jesli widzimy w swoim otoczeniu dziecko, kobietę, mężczyznę, który nosi ślady przemocy fizycznej, ukrywa przed innymi swój dramat – skorzystajmy z możliwości, jakie dają przepisy i prawo. Zgłośmy swoje podejrzenia na policję, do pracowników GOPS, poinformujmy sąd – wskażmy służbom, które nie zawsze mogą wiedzieć o problemie, że problem jest, i trzeba się nim zająć.

-Jeżeli na lekcji wf-u czy na lekcji w ogóle nauczyciel widzi, że dziecko się zachowuje inaczej, jest wycofane, izoluje się , ma jakieś ślady świadczące o możliwości stosowania przemocy wobec dziecka, to szkoła w pierwszej kolejności ma obowiązek zgłosić swoje podejrzenia do Sądu Rodzinnego lub poinformować GOPS a także wszcząć procedury tzw. Niebieskiej Karty i przedłożyć ją w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym działającym w GOPS Wińsko – mówi Sabina Baryluk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Pracownicy socjalni – GOPS podczas swojej pracy w terenie odwiedzają rodziny, ale nie zawsze mają możliwość kontaktu z małoletnimi dziećmi które w tym czasie przebywają w szkołach, przedszkolu lub innych placówkach dydaktycznych. Istotnym elementem jest fakt reakcji społeczeństwa na dziejąca się krzywdę drugiej osoby.! To ważne, żeby się nie bać  reagować, informować GOPS, policję  – nawet anonimowo! Jeżeli poinformują GOPS, my będziemy wiedzieć co dalej zrobić, jak zareagować.

Żeby nie było więcej takich dramatów….