Rocznica beatyfikacji papieża Jana Pawła II

0
266

1 maja 2011 został beatyfikowany  papież Jan Paweł II. Nastąpiło to podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Uroczystość odprawił papież Benedykt XVI, uroczystą mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata.

Było to uwieńczenie procesu, który rozpoczął się już podczas pogrzebu papieża
– wyrażały go setki transparentów z napisem, a właściwie żądaniem „SANTO SUBITO”.

Warto wiedzieć, że tak szybka beatyfikacja była możliwa dzięki specjalnemu pozwoleniu następcy Jana Pawła II, Benedykta XVI. Bowiem nasz papież w 1983 r. wprowadził wymóg upłynięcia pięciu lat od śmierci osoby, zanim mogły rozpocząć się procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne (sam JPII zresztą także odstąpił od tej zasady po śmierci Matki Teresy z Kalkuty).