Złóż wniosek o dopłatę do prądu!

0
135

Złóż wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych do 31 stycznia!

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego przez internet. Możecie skorzystać z poniższego linku.

https://serwis.epuap.gov.pl/mlpz/login?ORIGIN=nforms_DodatekElektryczny&requiredContextType=FIZ

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku zgłaszają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewają swoje gospodarstwa domowe.

Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła:

 • pompy ciepła,
 • ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

 • 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
 • 1500 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

   

  Wniosek może złożyć każdy, kto:

  • ukończył 18 lat,
  • mieszka i przebywa w Polsce,
  • jest obywatelem Polski lub
  • jest cudzoziemcem, który ma:
   • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
   • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
   • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

  Kto nie może złożyć?

 • Nie składaj wniosku, jeśli:

  • członek twojego gospodarstwa domowego wystąpił już o dodatek,
  • członkowie gospodarstwa domowego mieszkają w lokalu, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna z mikroinstalacji,
  • członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku węglowego, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego,
  • twoje gospodarstwo domowe kupiło paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, który:
   • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw,
   • jest wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych,
   • sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby własne tych gospodarstw domowych,
  • członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku do innych źródeł ciepła, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego.