Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

0
225
Źródło - www.gov.pl

Jeśli w związku z niedawnymi podwyżkami stóp procentowych masz problem z regulowaniem spłat swoich zobowiązań, rząd ma dla ciebie rozwiązanie. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można uzyskać do 2 tysięcy złotych, przez 3 lata. To forma pomocy dla kredytobiorców spłacających kredyty mieszkaniowe, ktorzy mają problemy z powodu wzrostu stóp procentowych.

Pomoc jest realizowana jako nieoprocentowana pożyczka. Oznacza to, że pomimo inflacji, wartość tej pożyczki będzie spadać. Spłata kredytu ma nastąpić ratalnie, po maksymalnie 500 zł miesięcznie. Pierwsza rata będzie płatna po 5 latach od otrzymania pierwszej raty wsparcia, lub po 2 latach od otrzymania ostatniej. Przy regularnej spłacie można liczyć na umorzenie 1/3 całkowitej sumy pożyczki.

Uprawnione do skorzystania z pomocy są osoby, które spełnią jedną z trzech przesłanek: są bezrobotne, gdy wartość wskaźnika raty kredytowej do dochodu przekracza 50 procent lub gdy ich miesięczny dochód jednoosobowego gospodarstwa domowego nie przekracza dwukrotności kwoty z pomocy socjalnej, a w przypadku wieloosobowego – iloczynu tej dwukrotności razem z liczbą osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Wnioski o wsparcie należy kierować do Banku Gospodarstwa Krajowego.