Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

0
696

W lipcu, już po raz dziesiąty, ruszy akcja Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. W jej ramach wolontariusze, głównie uczniowie dolnośląskich szkół, uporządkują i zinwentaryzują zapomniane polskie nekropolie, które niszczeją na Ukrainie. W spotkaniu podsumowującym przygotowania tegorocznej edycji uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

Za niespełna dwa miesiące kolejna wyprawa na kresy wschodnie. Już 8 lipca ponad tysiąc młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 150 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola oraz na Wołyniu i Podolu. Akcja Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia odbędzie się już po raz dziesiąty, a każdego roku przy pracach porządkowych i rekonstrukcjach pracują uczniowie i nauczyciele dolnośląskich szkół, którzy w ten szlachetny sposób spędzają wakacje.

Podczas ubiegłorocznych wakacji, wolontariusze pracowali przy porządkowaniu 140-tu kresowych nekropolii, a ponad 200 tysięcy uczniów przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej znajdują się mogiły przodków młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Jest więc to okazja do poznania historii swego rodu, a tym samym dziejów narodu polskiego, a także do przeżycia niezwykłej lekcji patriotyzmu.

źródło: UMWD