Szkoła Liderów – wręczenie certyfikatów ukończenia

1
975
Fot. UMWD

Co powinno zostać produktem lokalnym gminy Prochowice? Jak aktywizować przedsiębiorców w Ząbkowicach Śląskich? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukali studenci kolejnej edycji Szkoły Liderów Lokalnych. Marszałek Cezary Przybylski wręczył certyfikaty najlepszym.

Szkoła Liderów Lokalnych, zorganizowana została na Uniwersytecie Ekonomicznym pod merytorycznym patronatem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pod okiem tutorów, wykładowców i trenerek studenci podejmowali wyzwania zaproponowane im przez dolnośląskie gminy.

Od listopada ubiegłego roku 13 studentów uczestniczyło w szkoleniach, wykładach, warsztatach, wyjazdach studyjnych i przygotowali opracowania zawierające diagnozę i propozycje rozwiązań wyzwania zaproponowanego przez władze gmin. Teraz zaprezentowali efekty swojej pracy i odebrali z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego certyfikaty ukończenia tej edycji Szkoły Liderów.

Nowy oddział dla chorych na nowotwór skóry

Do projektu Szkoła Liderów weszły 4 gminy: gmina miejska Świdnica, gmina Polkowice, gmina Ząbkowice Śląskie, gmina Prochowice i to one zaproponowały studentom tematy do opracowania i rozwiązania.

Powstanie Szkoły Liderów Lokalnych to efekt umowy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz samorządem Dolnego Śląska, która została podpisana w kwietniu ubiegłego roku. Podpisali ją wówczas Rektor UE – prof. Andrzej Kaleta, Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego oraz Jerzy Michalak – członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Szkoła Liderów Lokalnych jest inicjatywą Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego adresowaną do Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem głównym jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i studentami, a dolnośląskimi władzami samorządowymi na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie: transferu wiedzy, pobudzania inicjatyw oddolnych, rozwoju przedsiębiorczości i sieci współpracy w województwie. Patronem merytorycznym Szkoły jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Czym zajmuje się Dolnośląski Fundusz Rozwoju

DFR Sp. z o.o. to wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa w całości należąca do samorządu województwa dolnośląskiego. Wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizując w ten sposób wizję rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. W praktyce zadaniem spółki jest organizowanie programów wsparcia dla dolnośląskich firm przy wykorzystaniu finansowych instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych.

DFR dysponuje pieniędzmi, które zostały z unijnego funduszu JEREMIE. Część z tych środków wykorzystano, gdy jesienią 2016 r. ruszył program wsparcia dla mikro-, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw. Władze regionu i Funduszu uznały, że lepsze od dotacji są pożyczki. Dzięki temu pieniądze wielokrotnie będą wspierać przedsiębiorców – gdy jedni je oddadzą, trafią do kolejnych. Zaletą jest niskie oprocentowanie i brak ukrytych kosztów, jak marże czy inne opłaty.

Stary, nowy most Ścinawa – Małowice

Tylko w 2018 r. dolnośląskie firmy skorzystały z takiego wsparcia na kwotę 200 mln zł.

DFR oferuje pożyczki obrotowe , inwestycyjne oraz hipoteczne, a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. Fundusz spółpracuje z siecią Regionalnych Pośredników Finansowych, którzy mają doświadczenie w udzielaniu finansowania firmom i w doradztwie.

Fundusz finansuje również start-upy i przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu. DFR Inwestycyjny pełni rolę profesjonalnego funduszu inwestycyjnego, nie udziela grantów, a inwestuje. Może obejmować udziały lub kupować akcje przedsiębiorstwa, przewidziano również finansowanie mieszane, w tym m.in. dostarczanie kapitału poprzez zakup obligacji, pożyczkę, gwarancje, itp.

źródło: UMWD