Zmiany dotyczące umorzenia pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

0
581
www.pixabay.com

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie poinformował, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów w części dotyczącej się art. 15zzd dot. niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (…):

pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
  • środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej –są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego;
  • wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
  • nie ma konieczności składania ponownie wniosków o pożyczkę, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem w życie ustawy o dopłatach(…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów o pożyczkę.
(źródło: www.wolow.praca.gov.pl)