Dobrze płatna praca – zostań rachmistrzem

0
1127
Od 1 września do końca listopada przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny.
Urząd Gminy Wińsko poszukuje trzech rachmistrzów, którzy będą przeprowadzali spis.
To doskonała okazja, aby zdobyć doświadczenie, zarobić dobre pieniądze i nauczyć się czegoś nowego.
Jak poinformowali urzędnicy, w Wińsku potrzeba trzech rachmistrzów.
kandydaci na rachmistrzów powinni być:
– osobami pełnoletnimi;
– zamieszkiwać na terenie gminy;
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
– rachmistrzami mogą być osoby, które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Każdy, kto chce zostać rachmistrzem powinien jak najszybciej zgłosić się do Urzędy Gminy Wińsko. Najlepiej zrobić to osobiście (wejście od frontu), ponieważ podczas zgłaszania swojej kandydatury należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu a także inne informacje, które zostaną zarejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Na ten sam adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość z danymi do logowania, a także będą przesyłane informacje o szkoleniach, materiały i dalsze instrukcje postępowania.
Kandydaci na rachmistrzów będą musieli zdać egzamin, a po nim… we wrześniu ruszą do pracy.

Więcej informacji można także uzyskać tu:
https://rolny.spis.gov.pl/