Elektroniczna ewidencja przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników na ścieki

0
174

Zgłoś do gminy informację o posiadanym szambie lub przydomowej oczyszczalni ścieków! Masz na to czas do 31 maja br.!

Urząd Gminy Wińsko informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519), gmina musi zaprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych, czyli szamb, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dlatego też mieszkańcy gminy są proszeni o złożenie oświadczenia o posiadaniu wspomnianych wyżej obiektów. Można tego dokonać na druku, który został zamieszczony na stronach Urzędu Gminy oświadczenie o posiadanym zbiorniku .

Termin na złożenie informacji w gminie upływa 31 maja. Druki można przesyłać elektronicznie – mailem na adres : sekretariat@winsko.pl , pocztą na adres : Urząd Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko, oraz oczywiście osobiście w urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko – w godzinach pracy.

W razie pytań informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie, pod numerami 71 380 42 33, 71 380 42 34.

Druk oświadczenia jest również do pobrania :

  • W Urzędzie Gminy Wińsko – pokój numer 3,
  • Na stronie internetowej Gminy Wińsko : www.winsko.pl

Osoby które nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny  niezwłocznie je podpisać. Na terenie gminy Wińsko jedynym oficjalnym odbiorcą nieczystości płynnych jest ZGKiM Wińsko.

Szczegółowe pismo informacyjne Urzędu Gminy: