Nowa studnia głębinowa dla mieszkańców gminy Wińsko!

0
678
Maszyny budowlane na polu robót

W celu polepszenia warunków zaopatrzenia w wodę, gmina Wińsko zleciła odwiert nowej studni głębinowej w Węgrzcach. Rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej ma przyczynić  się  do zapewnienia niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza okresu letniego, kiedy wyższa temperatura i brak opadów powoduje zwiększony pobór wody przez mieszkańców.

Obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji.

Prace rozpoczęły się 14 lutego, od wywiercenia studni o głębokości 35 m.

Maszyny budowlane w polu

Pracownik budowlany, rury PE do studni

Maszyna opuszcza rury PE do odwiertu

Maszyna opuszcza rury PE do odwiertu

W poniedziałek 21 lutego przystąpiono do instalacji filtra, który będzie usuwać zanieczyszczenia z pobieranej wody. Polega to na ręcznym zasypywaniu żwirkiem zainstalowanych w odwiercie rur, i stopniowe podnoszenie tych rur, aby wokół wlotu, którym będzie zaciągana woda, uformował się kołnierz filtrujący, odpowiedzialny za wychwytywanie zanieczyszczeń stałych.

Odwiert studni

Pracownik zagląda w odwiert

Pracownik przy odwiercie

Pracownik obok odwiertu

Wkrótce odbędzie się próbne pompowanie wody, które da nam pojęcie o wydajności nowej studni. Dyrektor ZGKIM w Wińsku Karolina Bieniek – Liczymy na wydajność rzędu 40 m3/h , dla porównania obecnie używana studnia daje nam ok 30 m3/h – to ponad dwukrotne zwiększenie zasobów wody, istotne dla wszystkich mieszkańców.

W następnej kolejności powstanie nowy budynek, w którym znajdą się urządzenia uzdatniające wodę – między innymi usuwające żelazo i mangan, dzięki temu woda będzie mniej twarda, co przedłuży żywotność instalacji wodociągowej, i spowoduje mniejsze osadzanie kamienia w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Woda ze Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce zasila obecnie 22 wsie naszej gminy, docelowo ma zostać do niej podłączone kolejne 10 wsi. A wydajność całej stacji ma wynieść łącznie 1200 m3 na dobę.

Tak duża inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, jaki otrzymaliśmy na ten cel ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki to 1300000 PLN, i stanowią one 100 % zaplanowanych wydatków.

Widok na plac budowy

Jednocześnie otrzymaliśmy kolejne środki na drugi etap, tj. na rozbudowę i modernizację  systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Przewidziano w niej między innymi budowę kolejnych odcinków wodociągów, modernizację pozostałych stacji uzdatniania wody i przepompowni, wiercenie kolejnych studni oraz działania ograniczające straty wody w sieci, i zmniejszające zużycie prądu. Środki te pochodzą z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowane prace mają kosztować 7200000 PLN, a dofinansowanie wynosi aż 95 %! Już wkrótce będą ogłaszane przetargi na realizację robót.