Sołtys Roku – kolejna edycja konkursu

0
734
Fot. www.ro.com.pl

W gminie Wińsko funkcjonują 42 sołectwa. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Jest wybierany przez zebranie wiejskie i korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu Sołtys Roku. Zgłoszenia kandydatur wraz z krótką charakterystyką oraz opisem dokonań dla lokalnej społeczności, z uwzględnieniem działań podjętych w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, należy przesłać na adres: soltysroku@duw.pl do 20 lutego 2019 r.

11 marca 2019 roku odbędzie się finałowa gala konkursu, podczas której zostaną ogłoszone wyniki.

Nagroda Sołtys Roku przyznawana jest sołtyskom i sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.