Kto nie chce remontów dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko?

0
394

Radni Gminy Wińsko, zaniepokojeni ciszą w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko, postanowili spotkać się z Zarządem Powiatu Wołowskiego w siedzibie Starostwa w Wołowie.

Niestety starosta Janusz Dziarski stanowczo odmówił, zaproponował natomiast, że Zarząd Powiatu przyjedzie do Wińska. W GOSTiR w Wińsku doszło w końcu do spotkania (29.11.2022). Zarząd Powiatu (5-osobowy) pojawił się w składzie 3-osobowym: starosta Janusz Dziarski, wicestarosta Jarosław Iskra i członek Józef Szumilas. Pozostałych dwoje członków nie pojawiło się. Przypomnijmy, że wiosną mijającego roku powiat wołowski otrzymał 95% i 98% dofinansowanie z programu Polski Ład. Między innymi na drogę do S5 (strategiczną) i kilka mniejszych, ale ważnych odcinków innych dróg na terenie gminy Wińsko. Mimo propozycji Wójt Jolanty Krysowatej – Zielnicy o współfinansowaniu brakujących 5% i 2% na warunkach określonych w liście intencyjnym i wyrażonych kolejną Uchwałą Rady Gminy (intencyjną), Zarząd Powiatu pozostał bezczynny przez ponad pół roku. A czasu jest coraz mniej.

Oto pełna filmowa relacja ze spotkania.