Rolnicy i nie tylko – uwaga na hydranty!

0
575

zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5 000,00 zł

Szanowni Państwo, jeśli przeszkadza Wam brudna woda w kranach – prosimy o zwrócenie uwagi na hydranty umieszczone przy drogach. Kto z nich korzysta, w jakim celu pobiera wodę… Hydranty przeciwpożarowe są ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, gospodarczych itp. Wykorzystywane są głównie do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być używane  głównie do celów przeciwpożarowych lub za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej (ZGKiM)  do poboru wody.

Niestety odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia doprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody. Stosowane są nielegalne nawiertki przyłączeniowe  na sieci wodociągowej.

Na nielegalnym poborze tracą uczciwi odbiorcy naszych usług. Intensywny pobór wody z hydrantu obniża ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. Brak wody w trakcie pracy domowych sprzętów AGD może skutkować ich awariami – uszkodzenie pralki, zmywarki, bojlerów. Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały, ale bardzo intensywny pobór. Powoduje to uszkodzenie samego hydrantu (głowicy), ale również zrywa osady nagromadzone w przewodach wodociągowych, przez co  zanieczyszcza wodę u pozostałych odbiorców. Dotyczy to szczególnie odbiorców mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zniszczony (otwarty lub cieknący)  hydrant może stać się źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia wszystkich użytkowników.

ZGKiM w Wińsku w trosce o naszych odbiorców stanowczo stara się powstrzymać nielegalny pobór wody, prowadząc działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody.

Pracownicy kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Obserwujemy  hydranty, z których kradziono wodę. Przeprowadzamy rozmowy ostrzegawcze. Sprawdzamy sygnały od mieszkańców.

Przy ustalaniu taryf (cen za wodę) uwzględniamy wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży muszą być uwzględnione podczas kalkulowania cen wody, więc za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, woda kosztowałaby znacznie mniej.

Dlatego prosimy o wsparcie. Apelujemy, aby zgłaszać zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzież wody. Prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach Tylko eliminując proceder kradzieży wody możemy zapewnić niezawodność
i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Obiecujemy anonimowość
i szybkie działania, aby zlikwidować każdy zgłoszony przypadek kradzieży wody.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5 000,00 zł .

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku