Rząd zadba o ceny węgla dla gospodarstw domowych

0
143

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przedstawiła na Radzie Ministrów propozycje, które mają zwiększyć podaż na rynku węgla i ustabilizować jego cenę. Rozwiązania to m.in:

  • gwarantowana cena węgla dla gospodarstw domowych na poziomie 996,60 zł;
  • utworzenie sieci autoryzowanych dystrybutorów PGG;
  • wprowadzenie rekompensat dla sprzedawców, którzy włączą się w rządowy program.

Z powodu agresji Rosji na Ukrainę sobowiązuje obecnie embargo na rosyjski węgiel. Niektórzy pośrednicy podnieśli przez to ceny węgla nawet trzykrotnie, mimo że w Polskiej Grupie Węglowej tona opału kosztowała do 1000 zł. Rząd przygotował rozwiązania, aby zwiększyć dostępność węgla na rynku, co przełoży się na niższą cenę surowca.Zabezpieczane są także kolejne dostawy węgla do Polski.

Dzisiaj na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku. Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana na dzisiaj to 996 zł 60 gr

– powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podmioty, które się zdecydują na współpracę w tym programie, zobowiązane są do zarejestrowania się w nim i tym samym do zagwarantowania, że węgiel będzie przekazywany odbiorcom w cenie gwarantowanej. Jednocześnie wprowadzony jest limit 3 ton węgla w gwarantowanej cenie na każde gospodarstwo domowe. Warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie udokumentowanie wykorzystywanego przez gospodarstwo domowe źródła ogrzewania zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypominamy również o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy w ramach którego gospodarstwa domowe, używające węgla do opalania, mogą uzyskać wsparcie w maksymalnej kwocie do ponad 1400 zł

– powiedziała minister Anna Moskwa.

Dlatego, jeśli jeszcze nie zgłosiliście źródła ogrzewania w CEEB, warto to zrobić – zwłaszcza, że czas na zgłoszenie mija 30 czerwca br., a osoby które nie dopełnią tego obowiązku, mogą zostać ukarane finansowo.